Prowadzenie inwestycji liniowych

Inwestycje liniowe (w temacie których kilka słów także tutaj: http://www.krotoski-adwokaci.pl/dla-biznesu/specjalizacje/inwestycje-liniowe) są tego rodzaju inwestycjami, których przeprowadzenie i zaplanowanie jest ogromnym przedsięwzięciem, w wykonanie którego zaangażowanych jest wiele osób różnych specjalizacji i z różnych branż. Trzeba bowiem nie tylko zadbać o fizyczne przeprowadzenie inwestycji, ale także o uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, zabezpieczenie terenu i obsługę logistyczną budowy.

Autor zdjęcia: Stephen Edmonds

Służebność przesyłu – jakie są prawa właściciela nieruchomości?

Zdarzają się sytuacje, gdy właściciel nieruchomości dowiaduje się o tym, że przez teren jego działki ma przebiegać planowana przez przedsiębiorcę przesyłowego inwestycja w postaci na przykład budowy linii wysokiego napięcia. Oczywiście, pojawia się pierwsza myśl, że można nie wyrazić na to zgody. W końcu to nasza nieruchomość i mamy tu prawo wyrazić swoją opinię na…

Autor zdjęcia: Nicola since 1972

W rękach prawnika spoczywa Twój los

Prawnicy stanowią grupę osób, które obok lekarzy, zaliczyć można do grupy wywierającej najbardziej istotny wpływ na losy i życie innych ludzi. To od ich zaradności i skrupulatności bardzo często bowiem zależy to, jak będzie wyglądało dalej życie osób trafiających przed oblicze sądów. Zdarza się więc, że za pozornie drobne przewinienie, otrzymuje się bardzo srogą i…

Autor zdjęcia: Etenil

Jak rozwinąć własny biznes?

Coraz więcej Polaków marzy o tym, aby rozwinąć własną działalność gospodarczą. Nic dziwnego, prowadząc własną firmę pracujemy wyłącznie na siebie. Jednak, jaką formę prawną należy wybrać, aby działalność przynosiła najwięcej korzyści?

Autor zdjęcia: Theen ...

Koniec miłości

Małżeństwo to wspólnota. Nie tyko wspólnota ducha, rzecz jasna. Małżeństwo to przed wszystkim wspólnota majątkowa. Wspólnota obejmująca majątek obojga małżonków oraz majątki osobiste każdego z małżonków, które razem tworzą tak zwaną całość gospodarczą, która ulega rozdziałowi dopiero w momencie ustania wspólnoty majątkowej małżeńskiej. Wówczas to miejsce ma podział majątku Poznań (więcej o podziale tutaj: http://www.krotoski-adwokaci.pl/prawnik-osobisty/zakres-wsparcia) jednak, co…

Autor zdjęcia: Wiertz Sébastien

Pomoc kancelarii prawnej

Sprawy rodzinne to jedne z najczęstszych, z jakimi zwracamy się do kancelarii prawnych. To właśnie postępowania z zakresu prawa spadkowego, opiekuńczego, czy prawa rodzinnego są najczęściej prowadzonymi przez kancelarie prawne postępowaniami.

Autor zdjęcia: michaelmcgimpsey

Budowa urządzeń infrastruktury technicznej przez gminę  

Stosunkowo mało osób zdaje sobie sprawę z konieczności odprowadzenia podatku w postaci opłaty adiacenskiej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej. Dotyczy to sytuacji, w której to budowa tychże urządzeń sfinansowana została w całości, lub częściowo ze środków niepodlegających zwrotowi, które pochodzą z:

Autor zdjęcia: Klovovi

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego

Skarga do WSA wniesiona może być w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w danej sprawie (o czym również tutaj: http://www.krotoski-adwokaci.pl/dla-biznesu/wybrane-sprawy/prowadzenie-profesjonalnej-dzialalnosci-nie-wyklucza-zwolnienia-z-vat). Jeśli jednak zdarzy się tak, że przepis prawa wymaga, aby przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego zażądać od organu usunięcia naruszenia prawa, skargę można wnieść:

Autor zdjęcia: Kake .

Zabezpieczenie prawne w robotach budowlanych

W przypadku prowadzenia robót budowlanych, zwłaszcza tych, których wartość jest duża, koniecznym jest zadbanie o wszelkie aspekty, w tym również te, związane z prawem. Zgodność prowadzonych prac z przepisami prawa, a także zabezpieczenie interesów stron umowy o roboty budowlane jest tu kluczowe. Niezbędnym jest, więc uczestniczył tu prawnik prawo budowlane, który sprawuje pieczę nad należytym…

Autor zdjęcia: Dogan Kokdemir

Podział majątku po ustaniu małżeństwa

Wchodząc w związek małżeński, nie bierzemy pod uwagę tego, że może nie być to dobra dla nas decyzja. Zaślepieni miłością, przekonani, że oto znaleźliśmy swoją drugą połówkę, z wielką radością przystępujemy do wicia gniazdka rodzinnego. Z czasem zbieramy coraz więcej dóbr, kupujemy nieruchomości i ruchomości w różnej postaci. Słowem – wzbogacamy się. Czy zastanawiałeś się…